Addysg Oedolion RhCT | RCT Adult Education

Dewis Cwrs | Choose Course

https://bookwhen.com/rct-online-courses

Amdanom Ni

About Us

Mae’r Gwasanaeth Addysg Oedolion yn darparu amrywiaeth o gyrsiau yn cynnwys:

The Adult Education service provide a wide range of courses including:

  • Hamdden a mwynhad
  • Sgiliau Sylfaenol -Cyrsiau i wella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd
  • Paratoi i’r gweithle – Amrywiaeth o gyrsiau yn paratoi pobl ar gyfer mynediad i fyd Gwaith
  • Camau Dysgu – Amrywaieth o gyrsiau ar gyfer dysgwyr ag anawsterau dysgu
  • Leisure and recreation
  • Essential Skills – Course to improve you numeracy and literacy skills
  • Pre employability Courses – A variety of courses preparing people for the work place
  • Learning Steps – A selection of courses for learners with learning difficulties