Cyrsiau ::: Courses

Canolfan Garth Olwg Lifelong Learning Centre

 

 

Celf a Chrefft

Arts and Crafts

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Llun Mon

Ffeltio Gwlyb

Wet Felting Group

6:30 – 8:30pm

06/09/2021

Wyth / Wkly

TBC

Bookwhen

Mawrth

Tuesday

Grŵp Celf Aml Gyfrwng

Mixed Media Art Group

9:00 – 12:00pm

07/09/2021

14

£30

Alan – 07906558489
alanrosney@gmail.com

Peintio Dyfrlliw

Watercolour Painting (All Levels)

6:30 – 8:30pm

14/09/2021

6

£40

Bookwhen

Peintio Dyfrlliw

Watercolour Painting (All Levels)

6:30 – 8:30pm

02/11/2021

6

£40

Bookwhen

Iau Thursday

Peintio Olew (Pob Lefel)

Oil Painting (All Levels)

1:00 – 3:00pm

16/09/2021

6

£40

Bookwhen

Peintio Olew (Pob Lefel)

Oil Painting (All Levels)

1:00 – 3:00pm

02/11/2021

6

£40

Bookwhen

 

Plant a Phobl Ifanc

Children and Young People

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Mercher

Wednesday

Ioga Mam a Babi

(Dros 6 Mis)

Mum & Baby Yoga

(Over 6 Months)

12:15 – 1:00pm

08/09/2021

Wyth / Wkly

£7.50

Y Sesiwn / Per Session

7 Week Block – £52.50.
Michelle – 07861873588

pbbwales@gmail.com

Ioga Mam a Babi

(O 6 Wythnos)

Mum & Baby Yoga

(From 6 Weeks)

1:30 – 2:30pm

08/09/2021

Wyth / Wkly

£7.50

Y Sesiwn / Per Session

7 Week Block – £52.50.
Michelle – 07861873588

pbbwales@gmail.com

Iau

Thursday

 

Grŵp Pêl-droed (Oed 1.5 – 2.5)

 

Little Kickers (Age 1.5 – 2.5)

9:30 – 10:30am

09/09/2021

Wyth / Wkly

£29

7 Wyth/wks

Karina – 07740867289
kmiles@littlekickers.co.uk
Littlekickers.co.uk

Grŵp Pêl-droed (Oed 1.5 – 2.5)

Little Kickers (Age 1.5 – 2.5)

10:30 – 11:30am

09/09/2021

Wyth / Wkly

£29

7 Wyth/wks

Karina – 07740867289
kmiles@littlekickers.co.uk
Littlekickers.co.uk

Clwb Drama (Oed 7-12)

Drama Club (Age 7 – 12)

6:00 – 7:30pm

09/09/2021

14

£40

Neu / Or

£25 – 7 Wyth / Wks

Bookwhen

Gwener

Friday

Ysgol Berfformio Arius

(4 – 10 Oed)

Arius School of Performing Arts (Age 4 – 10)

4:30 – 6:30pm

10/09/2021

Wyth / Wkly

Prices Vary

Steve – 01443 206708

aspa@ariusmusic.co.uk

Ysgol Berfformio Arius

(10 – 18 Oed)

Arius School of Performing Arts (Age 10 – 18)

6:00 – 7:30pm

10/09/2021

Wyth / Wkly

Prices Vary

Steve – 01443 206708
aspa@ariusmusic.co.uk

 

Ymarfer Corff, Iechyd a Ffitrwydd

Exercise, Fitness and Health

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Llun

Mon

Dawnsio Llinell

Line Dancing

1:30 – 3:30pm

07/09/2021

10

£6.00

Y Sesiwn / Per Session

Linda – 02920 551996

Mawrth

Tuesday

Lles

Wellbeing

10:00 – 12:00pm

29/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Tai Chi Steil Yang (Dechreuwyr)

Yang Style Tai Chi (Beginners)

11:00 – 12:00pm

07/09/2021

7

£49

Keith – 01873 831241

keithewers@btopenworld.com

 

The Yang Style Tai Chi is a stepping exercise that develops relaxation, calmness, balance, coordination, concentration and flexibility. All movements are performed slowly and gracefully.

Dawnsio Llinell (Dechreuwyr)

Line Dancing (Beginners)

1:30 – 3:00pm

07/09/2021

Wyth / Wkly

£6.00

Y Sesiwn / Per Session

Linda – 02920 551996

Mercher

Wednesday

Llif Ioga Hawdd

Easy Yoga Flow

9:30 – 10:30am

08/09/2021

Wyth / Wkly

£30

4 Wyth / Wks

Sharon – 07793076458

yogafresh.co.uk

Ioga Beichiogrwydd

Pregnancy Yoga

7:30 – 8:30pm

08/09/2021

Wyth / Wkly

£8.50 Y Sesiwn / Per Session

Neu / Or

£59.50 for 7 weeks

Michelle – 07861873588
pbbwales@gmail.com

Iau Thurs

Dawns Bale, Tap a Modern

(Oed 5+)

Ballet, Tap and Modern Dance (age 5+)

3:50 – 5:30pm

09/09/2021

Wyth / Wkly

Prices Vary

Sarah – 07872 488714

sarah@theskdanceacademy.co.uk

Gwener

Friday

Taiji Qigong

Taiji Qigong

9:30 – 10:30am

10/09/2021

7

£49

Keith – 01873831241
keithewers@btopenworld.com

Seven Star Opening Qigong 7

(Dechreuwyr)

Seven Star Opening Qigong 7 (Beginners)

10:30 – 11:30am

10/09/2021

7

£49

Keith – 01873831241
keithewers@btopenworld.com


The Seven Star Opening Qigong combines soft, passive actions, with dynamic stretching movements and self-massaging methods on the acupuncture pathways. Develops balance, coordination, concentration and flexibility

 

 

Technoleg Gwybodaeth

Information Technology

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Llun

Monday

Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr

Computers for Beginners

9:30 -12:00pm

20/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Y We ac E-Byst

Internet and Email

1:00 – 3:30pm

20/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Mawrth Tuesday

ECDL

ECDL Core (BCS Level 2 Certificate)

6:00 – 8:00pm

21/09/2021

34

*£324

Bookwhen

ECDL Pellach

ECDL Advanced

8:00 – 9:00pm

21/09/2021

20

£86

Bookwhen

Mercher

Wednesday

ECDL

ECDL Core (BCS Level 2 Certificate)

1:00 – 4:00pm

22/09/2021

34

*£324

Bookwhen

ECDL Pellach

ECDL Advanced

1:00 – 4:00pm

22/09/2021

20

£86

Bookwhen

ECDL

ECDL Core (BCS Level 2 Certificate)

6:00 – 8:00pm

22/09/2021

34

*£324

Bookwhen

ECDL Pellach

ECDL Advanced

6:00 – 8:00pm

22/09/2021

20

£86

Bookwhen

Iau

Thu

IPads

IPads

09:30 – 2:00pm

23/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

 

Ieithoedd

Languages

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Llun

Monday

Ffrangeg (Sgwrsio)

French (Conservation)

10:30 – 11:30am

07/09/2021

14

TBC

Bookwhen

Cymraeg Sylfaenol i Helpu Cefnogi eich Plentyn

Basic Welsh to Help Support Your Child

12:30 – 3:00pm

20/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Almaeneg (Dechreuwyr)

German (Beginners)

1:00 – 3:00pm

13/09/2021

12

£81

Bookwhen

Sbaeneg (Canolradd)

Spanish (Improvers)

7:00 – 9:00pm

Wedi’i ohirio Postponed

10

£70

Bookwhen

Cymraeg Sylfaenol i Helpu Cefnogi eich Plentyn (Ar-Lein) Basic Welsh to Help Support Your Child (Online) 7:30 – 9:30pm 20/09/2021 12 Am Ddim / Free Bookwhen

Iau Thursday

 

 

Almaeneg (Canolradd)

German (Intermediate)

1:00 – 3:00pm

16/09/2021

10

£81

Bookwhen

Sbaeneg (Pellach)

Spanish (Advanced)

5:00 -7:00pm

Gohirio

Postponed

10

£70

Bookwhen

*Gellir talu ECDL mewn 3 o £108 rhandaliad sydd wedi'u gwasgaru ar hyd y cwrs /

*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

 

Diddordebau Eraill

Other Interests

Amser:

Time:

Dechrau:

Start:

Hyd:

Duration:

Pris:

Cost:

Sut i Ymrestru:

How to Enrol:

Llun Monday

Grŵp GwnΪo

Sewing Group

10:30 – 12:30pm

06/09/2021

14

TBC

Julie – 07837592755

Côr Siwper

Super Choir

7:00 – 8:00pm

06/09/2021

14

Am Ddim / Free

Bookwhen

 

Mercher

Wednesday

Grŵp Camera Olwg

Olwg Camera Club

09:30 – 10:30am

08/09/2021

14

£10

Term membership – £10
Gary – 07800735241

Côr – Pobl Disglair Hapus

Shiny Happy People – Choir

11:00 – 2:00pm

15/09/2021

12

TBC

Bookwhen

Coginio o Bedwar Ban y Byd

Cookery from All Around the World

4:00 – 6:00pm

21/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Garddio – Sut i Dyfu Llysiau eich Hunan

Gardening – How to Grow Your Own Vegetables

5:00 – 7:00pm

15/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Grŵp Ukulele Garth Olwg

Garth Olwg Ukulele Group

5:30 – 6:30pm

08/09/2021

14

£40

Bookwhen

Barddoniaeth

Poetry

6:00 – 8:00pm

22/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Iau

Thursday

Gitâr

Guitar

4:00 – 6:00pm

23/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Ysgrifennu Creadigol

Creative Writing

6:00 – 8:00pm

23/09/2021

12

Am Ddim / Free

Bookwhen

Grŵp GwnΪo

Sewing Group

6:30 – 8:30pm

09/09/2021

14

TBC

Julie – 07837592755

Gwener

Friday

Cymorth Cyntaf

First Aid

9:00 – 16:30pm

24/09/2021

1

Am Ddim / Free

Bookwhen

Ysgrifennu Creadigol

Creative Writing

1:00 – 3:00pm

24/09/2021

10

£65

Bookwhen

Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Food Safety in Catering

9:00 – 16:30pm

09/12/2021

1

Am Ddim / Free

Bookwhen

Cymorth Cyntaf Lefel 3

Level 3 Emergency First Aid

9:00 – 16:30pm

09/11/2021

1

Am Ddim / Free

Bookwhen

Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Level 2 Food Safety in Catering

09:00 – 16:30pm

15/10/2021

1

Am Ddim / Free

Bookwhen

 

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg | Welsh Medium Courses

Cwrs

Tiwtor

Dyddiad dechrau

Amser

Hyd

Cost

Ioga

Amanda Powell

20/9/21

6-7pm

Wythnsol

£5

Gwefan Amanda

Ukulele

Dafydd Roberts

8/9/21

5.30-6.30pm

14 wythnos

£40

Gwefan Cwmalele

Coginio Nadoligaidd

Siwan Jones

22/11/21

5-7pm

3 Wythnos

£15

Cymraeg Sylfaenol i gefnogi eich plant

Claire Addicott

20/9/21

9.30-12pm

12 wythnos

Am ddim

Cymraeg Sylfaenol i gefnogi eich plant

Claire Addicott

20/9/21

12.30pm-3pm

12 wythnos

Am ddim

Tecstilau Creadigol

Sandra Rose

TBC

 

 

 

Pilates ( ar lein)

Mike Ebbsworth

13/9/21

6-6.40pm

Wythnosol

mike@ebbsworth@gmail.com