Dwieddariad – Covid-19 – Update

04/01/2021

O ganlyniad i gyfyngiadau Alert Level 4 ni fydd y Ganolfan ar agor i ddosbarthiadau a gweithgareddau. Pan byddwn mewn sefyllfa i ail agor fe wnawn ddatganiad ar ein tudalen Facebook. Yn y cyfamser mae llu o weithgareddau yn digwydd ar ein cyfryngau cymdeithasol. Cadwch yn saff ac edrychwn ymlaen i’ch croesawi yn ol cyn gynted a phosib.

Due to the Alert Level 4 restrictions the Centre will not be open for classes and events. When we are in a position to re-open we will notify you through our Facebook page. In the meantime there are a wide variety of activities on our Social Media platforms. Keep safe and we look forward to welcoming you back as soon as possible.


11/12/2020;

⚠️ Diweddariad ⚠️ (English below)
O ganlyniad i’r canllawiau diweddaraf i ddelio â Chovid 19 nid fydd modd i Ganolfan Garth Olwg fod ar agor o ddydd Llun, Rhagfyr 14. Byddwn yn ail agor yn y flwyddyn newydd. Bydd ein digwyddiadau ar lein yn parhau gan gynnwys y cwis Facebook byw ar Ragfyr 17. Cadwch yn saff bawb.
⚠️ Update⚠️
‘Due to the latest Covid 19 guidelines Garth Olwg Centre will not be open from Monday, December 14. We will re-open in the New Year. Our on-line activities will continue including the Facebook Live quiz on December 17. Keep safe everybody.

Asesiad Risg | Risk Assessment

Canllwiau Tiwtor | Tutor Guidelines