Bec & Tom’s Awesome Laundry

Bec and Tom**************
Children / Plant
Bec & Tom’s Awesome Laundry
Saturday / Sadwrn
09/05/15
2pm

 

Oh pants! It’s laundry day!

But Bec and Tom have other ideas*.

Join the pair in a world of silliness, make-believe and bad celebrity impersonations. This critically-acclaimed family comedy show blends storytelling, games and paper puppetry with a large helping of silliness.

A story of friendship, courage and persistence, but most of all fun. A sketch show for cool kids by childish adults.

*WARNING: Ideas may contain awesomeness.

Suitable for all ages 5+

 

Oh diar!  Mae’n ddiwrnod golchi dillad!

Ond mae gan Bec a Tom syniadau gwahanol*.

Ymunwch â nhw yn eu byd o ddwli, dychymyg a dynwarediadau gwael.  Mae’r sioe gomedi deuluol yma wedi ennill gwobrau lu ac yn cyfuno straeon, gemau a phypedau papur gyda dogn fawr o ddwli.

Stori am gyfeillgarwch, dewrder a dyfalbarhad ond hwyl yn bennaf.  Sioe sgets i blant cwl gan oedolion plentynnaidd.

*RHYBYDD: Fe all y sioe gynnwys syniadau anhygoel o wych.

Oed ag argymhellir: 5+

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589

___________________________________________________________________________________________________