Miramar

miramar avatarMiramar
Mercher / Wednesday
15/06/16
7:30pm
£10 / £9
Cwmni Triongl

Ar ôl marwolaeth ei gwr, caiff Enid, 74 oed, ei gorfodi i werthu’r ty lle y treuliodd ran fwyaf ei hoes.

Mae hi’n gwylio o ffenestr yn nhy ei chymdogion wrth i’r perchnogion newydd gyrraedd a thrawsnewid ei chartref yn dy gwyliau. Maent yn ei adnewyddu, yn ei ail-enwi ac yna’n dychwelyd i’r ddinas, gan adael y ty’n wag. Mae Enid, sydd bellach yn ddigartref, yn penderfynu gweithredu. Sioe gyntaf dywyll a doniol gan y cwmni o Gaerdydd, Triongl, sy’n archwilio syniadau am gartref .

Mae’r ddrama hon yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

After the death of her husband, 74 year old Enid is forced to sell the house she’s lived in for most of her life.

She watches from her neighbours window as the new owners arrive to transform it into their new holiday home. They renovate it, rename it and finally return to the city, leaving the house empty. Enid, now homeless, decides to take matters into her own hands. A darkly funny show exploring what it is we call ‘home’.

This drama is bilingual (Welsh/English)

I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589
To book your tickets phone: 01443 219589

miramar poster cymraeg