Hyfforddiant Galwedigaethol / Vocational Training

Hyfforddiant Galwedigaethol Vocational Training Amser : Time Dyddiad : Date Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru : How to enrol
Llun / Monday Cymorth Cyntaf Brys (Lefel 3) Emergency First Aid (Level 3) 9:30 - 4:30 PM 16/01/2023 1 £45.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Mawrth / Tuesday Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo (Lefel 2) Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 4:30 PM 17/01/2023 1 £30.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Mercher / Wednesday Ymwybyddiaeth Alergeddau Allergens Awareness 9:30 - 12:30 PM 11/01/2023 1 TBC www.rctcbc.gov.uk/adulteducation