Diddordebau Eraill / Other Interests

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday C么r T么nteg C么r T么nteg 7.30-8.30pm 04/09/23 15 拢10 Troi lan / Just turn up
Hanes Cymru-Oes Fictoria (sesiynau dwyieithog) History of Wales-Victorian Age (Bilingual sessons) 6.00-7.30pm 11/09/23 6 拢30 Cofrestrwch yma / Enrol here
Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Level 2 Food Safety in Catering 9.30-4.30pm 18/09/23 1 拢35 Cofrestrwch yma / Enrol here
Hanes Cymru-Rhyfel yng Nghymru (sesiynau dwyieithog) History of Wales-War in Wales (Bilingual sessons) 6.00-7.30pm 06/11/23 6 拢30 Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Clwb Camera Garth Garth Camera Club 9:30-12:30pm 05/09/23 15 拢20 + Fuel contribution to trips
Gwau 芒 gw锚n Knit and Knatter 10:00-11:30am 05/09/23 Gwrp anffurfiol, nid yw gwau yn hanfodol! Informal group, knitting is not essential!
Mercher / Mawrth Clwb Camera Olwg Olwg Camera Club 9:30am cwrdd / meet 06/09/23 15 拢10 Gary - 07800735241
Shiny Happy People Shiny Happy People 11:00-12:00pm 06/09/23 Wyth/Wkly a.earls@svcymru.org
Grwp Iwcs Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30-6.30pm 06/09/23 16 拢40.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Agweddau o Hanes Prydeinig yn Ugeinfed Ganrif Aspects of Twentieth Century British History 6.00-8.00pm 27/09/23 15 Am Ddim/Free Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday C么r Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15-9.00pm 07/09/23 15 拢10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Hanes Teulu Family History 10.00-12.00pm 28/09/23 15 Am Ddim / Free Adulteducation@rctcbc.gov.uk 01443 570077
Ffotograffiaeth Ddigidol (Dechreuwyr) Digital Photography (Beginners) 1.00-3.00pm 28/09/23 15
Git芒r (Dechreuwyr) Guitar (Beginners) 4.00-6.00pm 28/09/23 15
Ysgrifennu Creadigol Creative Writing 6.00-8.00pm 28/09/23 15
Gwener / Friday Cymorth Cyntaf Pediatrig (lefel 3) Paediatric First Aid (level 3) 9.30-4.30pm 29/09/23 1 拢45 Cofrestrwch yma / Enrol here