Diddordebau Eraill / Other Interests

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Technegau darlunio Illustration techniques 12:00 2:00 AM 16/01/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Superchoir Superchoir 6:30 - 7:30 PM 12/01/2023 11 £25.00 www.wearesuperchoir.com
Hanes Cymru Welsh History 7:45 - 9:15 PM 09/01/2023 10 £45 Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Clwb camera Garth Garth Camera Club 9:30 - 10:30 AM 10/01/2023 11 £17.00 Ymrestru yma / Enrol here
Gwau â gwên Knit and Knatter 10:00 - 11:30 AM 10/01/2023 Wyth/Wkly Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 7:30 - 8:30 PM 10/01/2023 11 Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Mercher / Wednesday Meddwlgarwch dan arweiniad Guided meditation 9:30 - 11:30 AM 08/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Clwb camera Olwg Olwg Camera Club 10:00 - 11;00 AM 11/01/2023 11  £10 Ymrestru yma / Enrol here
Ffotograffiaeth ddigidol (Cyflwyniad) Digital photography (Introduction) 10:00 - 12:00 PM 11/01/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
Ffotograffiaeth ddigidol (gwellwyr) Digital photography (Improvers) 10:00 - 12:00 PM 01/02/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
Shiny Happy People  "Mae gennych chi Ffrind" Shiny Happy People "You've Got a Friend" 10:45 - 12;00 PM 11/01/2023 11 TBC A.Earls@SVCymru.org
Myfyrdod dan Arweiniad Guided Meditation 12:00 - 2;00 PM 08/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Grwp Iwcs Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30 - 6:30 PM 11/01/2023 10 £40.00 Ymrestru yma / Enrol here
Gitar i Ddechreuwyr Guitar for Beginners 6:30 - 8:30 PM 18/01/2023 7 £70.00 Ymrestru yma / Enrol here
Band sama Samba band 7:00 - 8:00 PM 11/01/2023 11 £15.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Iau / Thursday Côr Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15 - 9:00 PM 12/01/2023 11 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Hanes Teuluol Family History 10:00 - 12:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Hanes Teuluol Family History 10:00 - 12:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Gitâr (gwellwyr) Guitar (Improvers) 4:00 - 6:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Ysgrifennu creadigol Creative writing 6:00 - 8:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation