Diddordebau Eraill / Other Interests

Diddordebau Eraill / Other Interests

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Iaith Arwyddo (Dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 11:00 - 12:00 PM 26-09-22 33 Am ddim / Free Ymrestru / Enrol
Iaith Arwyddo (Dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 2:00 - 3:00 PM 26-09-22 33 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Super Choir Super Choir 7.00 - 8.00 PM 05-Seo-22 Wyth / Wkly Am Ddim / Free www.wearesuperchoir.com
Mawrth / Tuesday Grŵp Camera Olwg Garth Camera Club Cwrdd am / Meet at 9.30 AM 07-09-22 15 £15 Colin – 01443 202430
Gŵau a Gŵen Knit and natter 10:00 - 11:30 AM 06-09-22 Grŵp cymdeithasol anffurfiol - dewch draw i gael clonc, nid yw gwau yn hanfodol Informal social group – come along for a natter, knit not essential
Hanes Cymru Welsh History 10:00 - 12:00 PM 20-09-22 8 Prisiau’n amrywlo / Prices vary www.adultlearning.wales
Mercher / Wednesday Uwchgylchu Dillad Upcycling Clothes 9:30 - 11:30 AM 28-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Grŵp Camera Olwg Olwg Camera Club Cwrdd am / Meet at 9.30 am 07-09-22 15 £10 Gary – 07800735241
Grŵp Ukulele Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30 - 6:30 PM 07-09-22 15 £40.00 Ymrestru / Enrol
Gwerthfawrogi i llenyddiaeth An Appreciation of Literature 6:00 - 8:00 PM 28-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Gitar i ddechreuwyr Guitar Beginners 6.30 - 8.30 PM 14-09-22 7 £70 Ymrestru / Enrol
Band Samba Samba Band 8:00 - 9:00 PM 07-09-22 15 £15.00 musicservice@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Iau / Thursday Hanes Teulu Family History 10:00 - 12:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Gwella'ch Sgiliau Chwarae Gitar Guitar Improvers 4:00 - 6:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Ysgrifennu Creadigol Creative Writing 6:00 - 8:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Trawsnewid Personol Personal Transformation 6:30 - 7:30 PM 05-09-22 4 £37.00 Ymrestru / Enrol
Côr cymunedd Can Taf Can Taf Community Choir 7:15 - 9:00 PM 08-09-22 15 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Gwener / Friday Diogelwch Bwyd yn y Maes Arlwyo (Lefel 2) Food Safety in Catering (Level 2) 9:00 - 4:30 PM 04-11-22 1 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
"Amdanaf Fi" (Meddwl iach/corff iach) "All About Me" (A Healthy Mind a Healthy Body) 9:30 - 12:30 PM 14-10-22 3 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Garddio – hadu, potio, a basgedi Gardening – seeding, potting, and baskets. 10:00 - 12:00 PM 09-09-22 5 £65.00 Ymrestru / Enrol
Garddio – hadu, potio, a basgedi Gardening – seeding, potting, and baskets 10:00 - 12:00 PM 04-11-22 5 £65.00 Ymrestru / Enrol