Ieithoedd : Languages

Iethoedd : Languages

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio - uwch French Conversation - advanced 10:30 - 11:30 AM 05-09-22 15 TBC Ymrestru / Enrol
Almaeneg - Dechreuwyr German - Beginners Level 1:00 - 3:00 PM 12-09-22 10 £81.00 Ymrestru / Enrol
Dechreuwyr Saesneg - Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill Beginners English - English for Speakers of Other Languages 5.00 - 7.00 PM 19-09-22 8 Prisiau’n amrywio / Prices vary www.adultlearning.wales
Iau / Thursday Almaeneg - Canolradd German - Intermediate level 1:00 - 3:00 PM 08-09-22 10 £81.00 Ymrestru / Enrol