Ieithoedd : Languages

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio French Conversation 10:30-11:30 AM 09/01/2023 6 TBC Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Dechreuwyr Sbaeneg (bloc 2) Spanish Beginners (block 2) 6:00-7:30 PM 10/01/2023 6 £48:00 Ymrestru yma / Enrol here
Iau / Thursday Almaeneg Canolradd German (Intermediate Level) 1:00-3:00 PM 12/01/2023 10 £81.00 Ymrestru yma / Enrol here