Addysg Oedolion RhCT ::: RCT Adult Education

 

 

Amdanom Ni

About Us

Mae’r Gwasanaeth Addysg Oedolion yn darparu amrywiaeth o gyrsiau yn cynnwys:

The Adult Education service provide a wide range of courses including:

  • Hamdden a mwynhad
  • Sgiliau Sylfaenol -Cyrsiau i wella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd
  • Paratoi i’r gweithle – Amrywiaeth o gyrsiau yn paratoi pobl ar gyfer mynediad i fyd Gwaith
  • Camau Dysgu – Amrywaieth o gyrsiau ar gyfer dysgwyr ag anawsterau dysgu
  • Leisure and recreation
  • Essential Skills – Course to improve you numeracy and literacy skills
  • Pre employability Courses – A variety of courses preparing people for the work place
  • Learning Steps – A selection of courses for learners with learning difficulties


Cyrsiau Addysg Oedolion ar draws RCT

Adult Education Courses across RCT

Cliciwch yma i cofrestrwch ar-lein yn / Click here to enrol Online at – Bookwhen.com/rct-courses
Cliciwch yma i agor y Llyfryn / Click here to open Brochure – Adult Education Brochure
 

Cyrsiau Am Ddim / Free Courses

 

 

Cyrsiau Dysgu Ar-lein (Am Ddim) / Online Learning Courses (Free)

 

Cyrsiau y mae angen talu amdanyn nhw / Courses with Cost

*Mae modd talu am gyrsiau ECDL mewn 3 rhandaliad o £108 yn ystod y cwrs. /

*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course.

 

 
 
https://twitter.com/Learn_RCT_Dysgu