Dysgu Oedolion yn y Gymuned ::: Adult Community Learning

Amdanom Ni About Us
Mae’r Gwasanaeth Addysg Oedolion yn darparu amrywiaeth o gyrsiau yn cynnwys: The Adult Education service provide a wide range of courses including:
* Hamdden a mwynhad * Leisure and recreation
* Sgiliau Sylfaenol -Cyrsiau i wella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd • Essential Skills – Course to improve you numeracy and literacy skills
* Paratoi i'r gweithle - Amrywiaeth o gyrsiau yn paratoi pobl ar gyfer mynediad i fyd Gwaith * Pre employability Courses - A variety of courses preparing people for the work place
* Camau Dysgu - Amrywaieth o gyrsiau ar gyfer dysgwyr ag anawsterau dysgu * Learning Steps - A selection of courses for learners with learning difficulties

 

Gallwch lawrlwytho’r llyfryn llawn yma / You can download the full brochure here

 

Adult_Community_Education_Brochure

 

Cofrestrwch yma: / Enrol here: Adult Community Learning Courses

 

Cyrsiau Addysg Oedolion ar draws RCT

Adult Education Courses across RCT

 

 

 
 
https://twitter.com/Learn_RCT_Dysgu