Cyrsiau ::: Courses

Cofrestrwch nawr ::: Enrol now

* Celf a Chrefft : Arts and Craft *

Celf a Chrefft Arts and Crafts Amser / Time Dyddiad / Date Wyth / Wks Cost / Cost Sut i Ymrestru / How to enrol
Llun / Monday Grŵp gwnio Sewing Group 10:00 - 12:00 PM 12:00 PM 09/01/2023 11 £55.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu blodau Flower arranging 2:30 - 4:30 PM 4:30 PM 16/01/2023 8 £56.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu blodau Flower arranging 4:45 - 6:45 PM 6:45 PM 16/01/2023 8 £56.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp ffeltio gwlyb Wet Felting Group 7:00 - 9:00 PM 9:00 PM 09/01/2023 11 £5.00 Ses/Ses Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Grŵp celf amlgyfrywng Mixed Media Art Group 9:00 - 12:00 PM 12:00 PM 10/01/2023 11 £30.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp Cwiltio Cymunedol Quilting Community Group 9:30 - 12:00 PM 12:00 PM 10/01/2023 11 £25.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30 - 8:30 PM 8:30 PM 10/01/2023 6 £40.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30 - 8:30 PM 8:30 PM 28/02/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Mercher / Wednesday Dyfrliw i Ddechreuwyr Beginners Watercolour 10:00 - 12:00 PM 12:00 PM 11/01/2023 6 £48.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00 - 3:00 PM 3:00 PM 12/01/2023 6 £40.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00 - 3:00 PM 3:00 PM 02/03/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp gwnîo Sewing Groups 6:30 - 8:30 PM 8:30 PM 12/01/2023 11 £75.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Gwener / Friday Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00 - 4:00 PM 4:00 PM 10/02/2023 1 £115.00 www.catherinedunstanglass.co.uk
Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00 - 4:00 PM 4:00 PM 21/04/2023 1 www.catherinedunstanglass.co.uk

* Technoleg Gwybodaeth / Information Technology *

Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mercher / Wednesday Photoshop (Dechreuwyr) Photoshop (Beginners) 12:30 - 2:30 PM 11/01/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
ICDL ICDL 6:00 - 8:00 PM 18/01/2023 33 £324.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
ICDL Pellach ICDL Advanced 8:00 - 9:00 PM 18/01/2023 20 £86.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs
*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

* Trwy gyfrwyng y Gymraeg : Through the medium of Welsh *

Trwy gyfrwng y Gymraeg Through the medium of Welsh Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Hanes Cymru Welsh History 6:00 - 8:00 PM 09/01/2023 11 £25.00 Ymrestru yma / Enrol here
Ioga (Sesiynau Dwyieithog) Yoga (Bilingual Sessions) 6:00 - 7:00 PM 09/01/2023 11 £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk
Mawrth / Tuesday Golwg a Cymru Golwg a Cymru 9:30 - 11:00 AM 24/01/2023 8 £35.00 Ymrestru yma / Enrol here
Mercher / Wednesday Mwynhau Llenyddiaith Mwynhau Llenyddiaith 10:00 - 12:00 PM 11/01/2023 6 £35:00 Ymrestru yma / Enrol here

* Iechyd a Ffitrwydd : Fitness and Health *

Iechyd a Ffitrwydd Fitness and Health Amser: Time Dechrau: Start Wyth Wkly Cost: Cost Sut i Ymrestru How to Enrol
Llun / Monday Dawnsio Llinell Line dancing 1:30 - 3:00 PM 16/01/2023 11 £7.00 Ses/Ses Linda - 02920 551996
Mercher / Wednesday Ioga Beichiogrwydd Pregnancy Yoga 7:30 - 8:30 PM 11/01/2023 11 £54.00 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30 AM 13/01/2023 5 £40.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30 AM 03/03/2023 5 £40.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com

Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People *

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Iau / Thursday Little Kickers (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 AM - 10:00 AM 12/01/2023 11 £29.00 Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Little Kickers (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10 AM 12/01/2023 11 £29.00 Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Ioga Ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 10:30 - 11:30 AM 19/01/2023 6 £45.00 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Bale, tap a dawns modern (oed 5+) Ballet, tap and modern dance (age 5+) 4:00 - 5:30 PM 12/01/2023 11 £7.50 Ses/Ses Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Gwener / Friday Parent and Toddler Traed Bach 1:15 - 2:45 PM 13/01/2023 11 £30.00 Ymrestru yma / Enrol here
Ysgol Berfformio Arius (Der iBl6) Arius School of Performing Arts (Rec to Yr 6) 4:30 - 6:30 PM 13/01/2023 Wyth/Wkly Pridiau'n amrywio / Prices vary Arius: Music, Drama and Dance (Year 2-5) aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (Bl 7 i13) Arius School of Performing Arts (Yr7 to yr13) 6:30 - 7:30 PM 13/01/2023 Wyth/Wkly

* Ieithoedd : Languages *

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio French Conversation 10:30-11:30 AM 09/01/2023 6 TBC Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Dechreuwyr Sbaeneg (bloc 2) Spanish Beginners (block 2) 6:00-7:30 PM 10/01/2023 6 £48:00 Ymrestru yma / Enrol here
Iau / Thursday Almaeneg Canolradd German (Intermediate Level) 1:00-3:00 PM 12/01/2023 10 £81.00 Ymrestru yma / Enrol here

Diddordebau Eraill / Other Interests *

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Technegau darlunio Illustration techniques 12:00 2:00 AM 16/01/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Superchoir Superchoir 6:30 - 7:30 PM 12/01/2023 11 £25.00 www.wearesuperchoir.com
Hanes Cymru Welsh History 7:45 - 9:15 PM 09/01/2023 10 £45 Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Clwb camera Garth Garth Camera Club 9:30 - 10:30 AM 10/01/2023 11 £17.00 Ymrestru yma / Enrol here
Gwau â gwên Knit and Knatter 10:00 - 11:30 AM 10/01/2023 Wyth/Wkly Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 7:30 - 8:30 PM 10/01/2023 11 Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Mercher / Wednesday Meddwlgarwch dan arweiniad Guided meditation 9:30 - 11:30 AM 08/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Clwb camera Olwg Olwg Camera Club 10:00 - 11;00 AM 11/01/2023 11  £10 Ymrestru yma / Enrol here
Ffotograffiaeth ddigidol (Cyflwyniad) Digital photography (Introduction) 10:00 - 12:00 PM 11/01/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
Ffotograffiaeth ddigidol (gwellwyr) Digital photography (Improvers) 10:00 - 12:00 PM 01/02/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
Shiny Happy People  "Mae gennych chi Ffrind" Shiny Happy People "You've Got a Friend" 10:45 - 12;00 PM 11/01/2023 11 TBC A.Earls@SVCymru.org
Myfyrdod dan Arweiniad Guided Meditation 12:00 - 2;00 PM 08/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Grwp Iwcs Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30 - 6:30 PM 11/01/2023 10 £40.00 Ymrestru yma / Enrol here
Gitar i Ddechreuwyr Guitar for Beginners 6:30 - 8:30 PM 18/01/2023 7 £70.00 Ymrestru yma / Enrol here
Band sama Samba band 7:00 - 8:00 PM 11/01/2023 11 £15.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Iau / Thursday Côr Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15 - 9:00 PM 12/01/2023 11 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Hanes Teuluol Family History 10:00 - 12:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Hanes Teuluol Family History 10:00 - 12:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Gitâr (gwellwyr) Guitar (Improvers) 4:00 - 6:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Ysgrifennu creadigol Creative writing 6:00 - 8:00 PM 09/03/2023 15 Am Ddim / Free www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

** Hyfforddiant Galwedigaethol ::: Vocational Training *

Hyfforddiant Galwedigaethol Vocational Training Amser : Time Dyddiad : Date Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru : How to enrol
Llun / Monday Cymorth Cyntaf Brys (Lefel 3) Emergency First Aid (Level 3) 9:30 - 4:30 PM 16/01/2023 1 £45.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Mawrth / Tuesday Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo (Lefel 2) Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 4:30 PM 17/01/2023 1 £30.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Mercher / Wednesday Ymwybyddiaeth Alergeddau Allergens Awareness 9:30 - 12:30 PM 11/01/2023 1 TBC www.rctcbc.gov.uk/adulteducation