Cyrsiau ::: Courses

Dyma’r cyrsiau sydd ar gael yn ystod tymor yr Haf, os ewch chi draw i’n gwefan fe geir mwy o wybodaeth.

Mae nifer o’n cyrsiau yn parhau, felly os nad ydych yn medru cychwyn tymor yma, mae yna wastad gyfle i gofrestru

tymor nesaf

Here are some of the courses running through the Summer Term, please see our website for more information.

Many of these courses are ongoing, if you are unable to attend this term there will be an opportunity to join again

next term

I gael dolenni cofrestru, agorwch y paffled yn gyntaf / For enrolment links please open brochure first

Garth Olwg Brochure