Cyrsiau ::: Courses

Cofrestrwch nawr ::: Enrol now

* Celf a Chrefft : Arts and Craft *

Celf a Chrefft Arts and Crafts Amser / Time Dyddiad / Date Wyth / Wks Cost / Cost Sut i Ymrestru / How to enrol
Llun / Monday Still Me Still Me 10:00-1.00pm 25/09/23 12 Am Ddim Free Dim angen cofrestru No enrolment needed
Grŵp gwnio Sewing Group 10.30-12.30pm 04/09/23 15 £75 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau Flower Arranging 2.30-4.30pm 25/09/23 8 £56 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau Flower Arranging 4.45-6.45pm 25/09/23 8 £56 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau - Thema Nadoligaidd Flower Arranging - Christmas theme 2.30-4.30pm 27/11/23 4 £28 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau - Thema Nadoligaidd Flower Arranging - Christmas theme 4.45-6.45pm 27/11/23 4 £28 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp ffeltio gwlyb Wet Felting Group 7:00-9:00pm 04/09/23 Wyth Wkly £10 1af/1st £5 ar ol/then on Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Grŵp celf amlgyfrywng Mixed Media Art Group 9:00-12:00pm 05/09/23 15 £35 Contact Allan - 07906558489
Grŵp Cwiltio Quilting Group 9.30-12.00pm 05/09/23 15 £30 01443 570075
Grwp Brodwaith Embroidery Group 1.00-4.00pm 05/09/23 15 £30 01443 570075
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30-8:30pm 05/09/23 7 £50 Cofrestrwch yma / Enrol here
Mercher / Wednesday Gwnio i Ddechweuwyr Sewing for Beginners 9.30-11.00am 27/09/23 15 Am Ddim Free Cofrestrwch yma / Enrol here
Crefftau ar gyfer Nadolig Crafts for Christmas 12.00-2.00pm 27/09/23 15 Am Ddim Free Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00-3:00pm 07/09/23 7 £50 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00-3:00pm 09/11/23 7 £50 Cofrestrwch yma / Enrol here
Braslunio am hwyl Sketching for fun 6.00-8.00pm 28/09/23 15 Am Ddim Free Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp gwnîo Sewing Groups 6:30-8:30pm 07/09/23 15 £75 Cofrestrwch yma / Enrol here
Gwener / Friday Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00-4:00pm 22/09/23 1 www.catherinedunstanglass.co.uk
Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00-4:00pm 20/10/23 1 www.catherinedunstanglass.co.uk
Gwydr Lliw Stained Glass 9.45-12.15pm 03/11/23 6 www.catherinedunstanglass.co.uk
Ymddodiad Gwydr Glass Fusing 12.45-3.15pm 03/11/23 6 www.catherinedunstanglass.co.uk
Gwydr Lliw-Addurniadau Nadolig Fused Glass-Christmas decorations 10.00-4.00pm 15/12/23 1 www.catherinedunstanglass.co.uk

* Technoleg Gwybodaeth / Information Technology *

Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Cyfrifiaduron i ddechreuwyr Computers for beginners 9:30 - 11:30am 25/09/2023 30 Am ddim / Free
ICDL ICDL 13:30 - 15:30pm 27/09/2023 33 £324.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs
*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

* Trwy gyfrwyng y Gymraeg : Through the medium of Welsh *

Trwy gyfrwng y Gymraeg Through the medium of Welsh Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Hanes Cymru (Sesiynau Dwyieithog) History of Wales (Bilingual sessions) 18:00 - 19:30pm 11/09/2023 6 £30 Ymrestru yma / Enrol here
Ioga (Sesiynau Dwyieithog) Yoga (Bilingual Sessions) 18:00 - 19:00pm 04/09/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk

* Iechyd a Ffitrwydd : Fitness and Health *

Iechyd a Ffitrwydd Fitness and Health Amser: Time Dechrau: Start Wyth Wkly Cost: Cost Sut i Ymrestru How to Enrol
Llun / Monday Dawnsio Llinell Line dancing 13:30 - 15:00pm 04/09/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses Linda - 02920 551996
Ioga (sesiynau dwyiethog) Yoga (bilingual sesions) 18:00 - 19:00pm 04/09/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk
Mawrth / Tuesday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 10:00 - 11:00am 12/09/2023 5 £40.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Mercher / Wednesday Ioga Beichiogrwydd Pregnancy Yoga 19:30 - 20:30pm 13/09/2023 Wyth / Wkly £56.00 (6 wyth/wks) Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30am 15/09/2023 5 £40.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Lefel 2 Diogelwg Bwyd mewn Arwylo Level 2 Food Safety in Catering 1 www.rctcbc.uk/adultcommunitylearning
Argyfwng Cymorth Cyntaf - lefel 3 Level 3 Emergency First aid 1 www.rctcbc.uk/adultcommunitylearning

Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People *

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mawrth / Tuesday Amser chwarae a ioga blynyddoedd cynnar (1-4oed) Early years yoga and playtime (age 1-4) 13:30 - 14:30pm 12/09/2023 Wyth / Wkly £21 (3 wythnos / weeks) Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 17:00 - 21:00pm 05/09/2023 Wyth / Wkly £10 Troi lan / Turn up
Mercher / Wednesday Lilbeats - Dosbarth dawns i blant Lilbeats - Children's dance class 9:30 - 10:30am 20/09/2023 Wyth / Wkly £6.50 Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Iau / Thursday Little Kickers (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 - 10:00am 07/09/2023 Wyth / Wkly £31.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Little Kickers (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10am 07/09/2023 Wyth / Wkly £31.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Ioga ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 11:30 - 12:30pm 14/09/2023 7 £56.00 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Ioga ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 12:30-13:30pm 14/09/2023 7 £56.00 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Bale, tap a dawns modern (oed 5+) Ballet, tap and modern dance (age 5+) 16:00 - 17:30pm 20/04/2023 Wyth / Wkly £7.50 Ses/Ses Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Clwb drama (7 - 12 oed) Drama club (age 7 - 12) 18:00 - 19:30pm 13/09/2023 14 £3.50ses £49 Ymrestru yma / Enrol here
Gwener / Friday Ysgol Berfformio Arius (Der iBl6) Arius School of Performing Arts (Rec to Yr 6) 16:30 - 18:30pm 08/09/2023 Wyth / Wkly Prisiau'n amrywio / Prices vary Arius: Music, Drama and Dance (Year 2-5) aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (Bl 7 i13) Arius School of Performing Arts (Yr7 to yr13) 18:30 - 19:30pm 08/09/2023 Wyth / Wkly

* Ieithoedd : Languages *

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio French Conversation 10:30-11:30am 04/09/2023 15 £20 Ymrestru yma / Enrol here
Iaith Arwyddo (dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 9:30-10:30am 25/09/2023 30 Am ddim / Free
Iaith Arwyddo (dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 11:00-12:00pm 25/09/2023 30 Am ddim / Free
Iaith Arwyddo (gwella) Sign Language (Beginners) 13:45-14:45pm 25/09/2023 30 Am ddim / Free
Cymraeg (mynediad lefel 2) Welsh (entry level 2) 12:30-14:30pm 11/09/2023 32 £90.00
Mawrth / Tuesday Sbaeneg (dechreuwyr) Spanish (beginners) 10:00-11:30am 12/09/2023 6 £48.00 Ymrestru yma / Enrol here
Sbaeneg (canolradd) Spanish (intermediete) 18:00-19:30pm 12/09/2023 6 £48.00
Mercher / Wednesday Cymraeg (mynediad lefel 2) Welsh (entry level 2) 18:30-20:30pm 13/09/2023 32 £90.00
Iau / Thursday Almaeneg Canolradd German (Intermediate Level) 1:00-3:00pm 07/09/2023 10 £81.00 Ymrestru yma / Enrol here

Diddordebau Eraill / Other Interests *

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Côr Tônteg Côr Tônteg 7.30-8.30pm 04/09/23 15 £10 Troi lan / Just turn up
Hanes Cymru-Oes Fictoria (sesiynau dwyieithog) History of Wales-Victorian Age (Bilingual sessons) 6.00-7.30pm 11/09/23 6 £30 Cofrestrwch yma / Enrol here
Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Level 2 Food Safety in Catering 9.30-4.30pm 18/09/23 1 £35 Cofrestrwch yma / Enrol here
Hanes Cymru-Rhyfel yng Nghymru (sesiynau dwyieithog) History of Wales-War in Wales (Bilingual sessons) 6.00-7.30pm 06/11/23 6 £30 Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Clwb Camera Garth Garth Camera Club 9:30-12:30pm 05/09/23 15 £20 + Fuel contribution to trips
Gwau â gwên Knit and Knatter 10:00-11:30am 05/09/23 Gwrp anffurfiol, nid yw gwau yn hanfodol! Informal group, knitting is not essential!
Mercher / Mawrth Clwb Camera Olwg Olwg Camera Club 9:30am cwrdd / meet 06/09/23 15 £10 Gary - 07800735241
Shiny Happy People Shiny Happy People 11:00-12:00pm 06/09/23 Wyth/Wkly a.earls@svcymru.org
Grwp Iwcs Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30-6.30pm 06/09/23 16 £40.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Agweddau o Hanes Prydeinig yn Ugeinfed Ganrif Aspects of Twentieth Century British History 6.00-8.00pm 27/09/23 15 Am Ddim/Free Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday Côr Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15-9.00pm 07/09/23 15 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Hanes Teulu Family History 10.00-12.00pm 28/09/23 15 Am Ddim / Free Adulteducation@rctcbc.gov.uk 01443 570077
Ffotograffiaeth Ddigidol (Dechreuwyr) Digital Photography (Beginners) 1.00-3.00pm 28/09/23 15
Gitâr (Dechreuwyr) Guitar (Beginners) 4.00-6.00pm 28/09/23 15
Ysgrifennu Creadigol Creative Writing 6.00-8.00pm 28/09/23 15
Gwener / Friday Cymorth Cyntaf Pediatrig (lefel 3) Paediatric First Aid (level 3) 9.30-4.30pm 29/09/23 1 £45 Cofrestrwch yma / Enrol here

 

 

* Vocational Training / Vocational Training *

Hyfforddiant Galwedigaethol Vocational Training Amser : Time Dyddiad : Date Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru : How to enrol
Gwener / Friday Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo (Lefel 2) Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 4:30 PM 19/05/2023 1 £30.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Cymorth Cyntaf Brys (Lefel 3) Emergency First Aid (Level 3) 9:30 - 4:30 PM 26/05/2023 1 £45.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation