Cyrsiau ::: Courses

Cofrestrwch nawr ::: Enrol now

* Celf a Chrefft : Arts and Craft *

Celf a Chrefft Arts and Crafts Amser / Time Dyddiad / Date Wyth / Wks Cost / Cost Sut i Ymrestru / How to enrol
Llun / Monday Still Me Still Me 10:00-1.00pm 8/01/24 10 Am Ddim Free Dim angen cofrestru No enrolment needed
Grŵp gwnio Sewing Group 10.00-12.0pm 08/01/24 10 £50 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau Flower Arranging 2.30-4.30pm 22/01/24 8 £56 Cofrestrwch yma / Enrol here
Trefnu Blodau Flower Arranging 4.45-6.45pm 22/01/24 8 £56 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp ffeltio gwlyb Wet Felting Group 6:30-8:30pm 09/01/24 10 £5 Ses Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Grŵp celf amlgyfrywng Mixed Media Art Group 9:00-12:00pm 09/01/24 10 £30 Contact Allan - 07906558489
Grŵp Cwiltio Cymunedol Community Quilting Group 9.30-12.00pm 09/01/24 10 £25 01443 570075
Cwrs gwydyr lliw Stained glass course 6.00-8.30pm 09/01/24 6 www.catherinedunstanglass.co.uk
Iau / Thursday Cwrs gwydyr lliw Stained glass course 6.00-8.30pm 18/01/24 6 www.catherinedunstanglass.co.uk
Grŵp gwnîo Sewing Groups 6:30-8:30pm 11/01/24 10 £50 Cofrestrwch yma / Enrol here
Gwener / Friday Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00-4:00pm 16/02/24 1 www.catherinedunstanglass.co.uk
Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00-4:00pm 26/04/24 1 www.catherinedunstanglass.co.uk

* Technoleg Gwybodaeth / Information Technology *

Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Cyfrifiaduron i ddechreuwyr Computers for beginners 9:30 - 11:30am 25/09/2023 30 Am ddim / Free
ICDL ICDL 13:30 - 15:30pm 27/09/2023 33 £324.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs
*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

* Trwy gyfrwyng y Gymraeg : Through the medium of Welsh *

Trwy gyfrwng y Gymraeg Through the medium of Welsh Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Mwynhau llenyddiaeth Appreciation of Literature 10.00-12.0pm 21/02/2024 6 £35 Ymrestru yma / Enrol here

* Iechyd a Ffitrwydd : Fitness and Health *

Iechyd a Ffitrwydd Fitness and Health Amser: Time Dechrau: Start Wyth Wkly Cost: Cost Sut i Ymrestru How to Enrol
Llun / Monday Dawnsio Llinell Line dancing 13:30 - 15:00pm 08/01/2024 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses Linda - 02920 551996
Ioga (sesiynau dwyiethog) Yoga (bilingual sesions) 18:00 - 19:00pm TBC Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk
Mawrth / Tuesday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 09:30-10:30AM 12/01/2024 5 TBC Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Mercher / Wednesday Ioga Beichiogrwydd Pregnancy Yoga 19:30 - 20:30pm 09/01/2024 Wyth / Wkly £54.00 (6 wyth/wks) Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30am 13/01/2024 5 TBC Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com

Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People *

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 17:00 - 21:00pm 09/01/2024 Wyth / Wkly £10 Troi lan / Turn up
Mercher / Wednesday Lilbeats - Dosbarth dawns i blant Lilbeats - Children's dance class 9:30 - 10:30am 10/01/2024 Wyth / Wkly £6.50 Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Iau / Thursday Little Kickers (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 - 10:00am 11/01/24 Wyth / Wkly £29.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Little Kickers (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10am 11/01/2024 Wyth / Wkly £29.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Ioga ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 10:30 - 11:30pm 11/01/2024 6 £45 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Bale, tap a dawns modern (oed 5+) Ballet, tap and modern dance (age 5+) 16:00 - 17:30pm 11/01/2024 Wyth / Wkly £7.50 Ses/Ses Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Clwb drama (7 - 12 oed) Drama club (age 7 - 12) 18:00 - 19:30pm 19/01/24 10 £50 Ymrestru yma / Enrol here
Gwener / Friday Ysgol Berfformio Arius (Der iBl6) Arius School of Performing Arts (Rec to Yr 6) 16:30 - 18:30pm 12/01/24 Wyth / Wkly Prisiau'n amrywio / Prices vary Arius: Music, Drama and Dance (Year 2-5) aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (Bl 7 i13) Arius School of Performing Arts (Yr7 to yr13) 18:30 - 19:30pm 12/01/24 Wyth / Wkly

* Ieithoedd : Languages *

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio French Conversation 10:30-11:30am 08/01/2024 10 TBC Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Sbaeneg i dechreuwyr (bloc 3) Spanish beginners (block 3) 18:00-19:30pm 09/01/2024 5 £48.00 Ymrestru yma / Enrol here
Iau / Thursday Almaeneg Canolradd German (Intermediate Level) 13:00-15:00pm 11/01/2024 10 £90 Ymrestru yma / Enrol here
Llun / Monday Cymraeg i ddechreuwyr Welsh for beginners 12.30-14.30pm 08/01/2024 10 Ymrestru yma / Enrol here

Diddordebau Eraill / Other Interests *

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Marwth / Tuesday Clwb Camera Garth Garth Camera Club 9:30-12:30pm 09/01/2024 11 £15 + Fuel contribution to trips
Gwau â gwên Knit and Knatter 10:00-11:30am 09/01/2024 Gwrp anffurfiol, nid yw gwau yn hanfodol! Informal group, knitting is not essential!
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 7.30-8.30pm 09/01/2024 10 £10 Y tymor/per term Troi lan / Turn up
Clwb Camera Olwg Olwg Camera Club 10.00-11.00am 09/01/2024 10 £10 y tymor/per term Gary - 07800735241
Grwp Cwmalele Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30-6.30pm 09/01/2024 10 £40.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday Côr Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15-9.00pm 15/01/2024 10 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 

* Vocational Training / Vocational Training *

Hyfforddiant Galwedigaethol Vocational Training Amser : Time Dyddiad : Date Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru : How to enrol
Gwener / Friday Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo (Lefel 2) Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 4:30 PM 19/05/2023 1 £30.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Cymorth Cyntaf Brys (Lefel 3) Emergency First Aid (Level 3) 9:30 - 4:30 PM 26/05/2023 1 £45.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation