Cyrsiau ::: Courses

Cofrestrwch nawr ::: Enrol now

* Celf a Chrefft : Arts and Craft *

Celf a Chrefft Arts and Crafts Amser / Time Dyddiad / Date Wyth / Wks Cost / Cost Sut i Ymrestru / How to enrol
Llun / Monday Grŵp gwnio Sewing Group 10:30 - 12:30 PM 17/04/2023 10 £50.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp ffeltio gwlyb Wet Felting Group 7:00 - 9:00 PM 17/04/2023 11 £5.00 Ses/Ses Cofrestrwch yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Grŵp celf amlgyfrywng Mixed Media Art Group 9:00 - 12:00 PM 18/04/023 13 £30.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30 - 8:30 PM 09/05/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30 - 8:30 PM 20/06/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Iau / Thursday Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00 - 3:00 PM 18/05/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00 - 3:00 PM 29/06/2023 5 £35.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Grŵp gwnîo Sewing Groups 6:30 - 8:30 PM 20/04/2023 12 £30.00 Cofrestrwch yma / Enrol here
Gwener / Friday Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00 - 4:00 PM 30/06/2023 1 www.catherinedunstanglass.co.uk
Cwrs undydd gwydyr lliw Stained Glass Day Course 10:00 - 4:00 PM 21/04/2023 1 www.catherinedunstanglass.co.uk

* Technoleg Gwybodaeth / Information Technology *

Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mercher / Wednesday Photoshop (Dechreuwyr) Photoshop (Beginners) 12:30 - 2:30 PM 11/01/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
ICDL ICDL 6:00 - 8:00 PM 18/01/2023 33 £324.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
ICDL Pellach ICDL Advanced 8:00 - 9:00 PM 18/01/2023 20 £86.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs
*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

* Trwy gyfrwyng y Gymraeg : Through the medium of Welsh *

Trwy gyfrwng y Gymraeg Through the medium of Welsh Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Hanes Cymru (Sesiynau Dwyieithog) History of Wales (Bilingual sessions) 6:00 - 8:00 PM 09/05/2023 8 £40 Ymrestru yma / Enrol here
Ioga (Sesiynau Dwyieithog) Yoga (Bilingual Sessions) 6:00 - 7:00 PM 17/04/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk

* Iechyd a Ffitrwydd : Fitness and Health *

Iechyd a Ffitrwydd Fitness and Health Amser: Time Dechrau: Start Wyth Wkly Cost: Cost Sut i Ymrestru How to Enrol
Llun / Monday Dawnsio Llinell Line dancing 1:30 - 3:00 PM 17/04/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses Linda - 02920 551996
Ioga (sesiynau dwyiethog) Yoga (bilingual sesions) 18:00 - 19;00 PM 17/04/2023 Wyth / Wkly £7.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk
Mercher / Wednesday Ioga Beichiogrwydd Pregnancy Yoga 7:30 - 8:30 PM 20/04/2023 £7.00 Ses/Ses £54.00 (6 wyth/wks) Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30 AM 21/04/2023 5 £42.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Gwener / Friday Tai Chi Qiqong Tai Chi Qiqong 9:30 - 10:30 AM 09/06/2023 5 £42.00 Keith - 01873 831241 / keithewers@btopenworld.com
Lefel 2 Diogelwg Bwyd mewn Arwylo Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 16:30 PM 19/05/2023 1 £30 www.rctcbc.uk/adultcommunitylearning
Argyfwng Cymorth Cyntaf - lefel 3 Level 3 Emergency First aid 9:30 - 16:30 PM 26/05/2023 1 £45 www.rctcbc.uk/adultcommunitylearning

Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People *

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mercher / Wednesday Shiny Happy People - Grŵp canu a disgo i blant a rheini Shiny Happy People - Parent and baby singing and dico group 13:15 - 14:15 PM 19/04/2023 Wyth / Wkly Tbc shinyhappypeoplecardiff@gmail.com
Iau / Thursday Little Kickers (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 - 10:00 AM 20/04/2023 11 £29.00 Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Little Kickers (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10 AM 20/04/2023 11 £29.00 Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Ioga Ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 11:30 - 12:30 PM 20/04/2023 6 £45.00 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Bale, tap a dawns modern (oed 5+) Ballet, tap and modern dance (age 5+) 4:00 - 5:30 PM 20/04/2023 11 £7.50 Ses/Ses Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Clwb drama (7 - 12 oed) Drama club (age 7 - 12) 18:00 - 19:30 PM 20/04/2023 13 £40 Ymrestru yma / Enrol here
Gwener / Friday Parent and Toddler Traed Bach 1:15 - 2:45 PM 21/04/2023 11 £2 Ses/Ses Ymrestru yma / Enrol here
Ysgol Berfformio Arius (Der iBl6) Arius School of Performing Arts (Rec to Yr 6) 4:30 - 6:30 PM 21/04/2023 Wyth / Wkly Pridiau'n amrywio / Prices vary Arius: Music, Drama and Dance (Year 2-5) aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (Bl 7 i13) Arius School of Performing Arts (Yr7 to yr13) 6:30 - 7:30 PM 21/04/2023 Wyth / Wkly

* Ieithoedd : Languages *

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio French Conversation 10:30-11:30 AM 17/04/2023 6 TBC Ymrestru yma / Enrol here
Mawrth / Tuesday Dechreuwyr (canolradd) Spanish (Intermediate) 6:00-7:30 PM 18/04/2023 6 £48:00 Ymrestru yma / Enrol here
Iau / Thursday Almaeneg Canolradd German (Intermediate Level) 1:00-3:00 PM 20/04/2023 10 £81.00 Ymrestru yma / Enrol here

Diddordebau Eraill / Other Interests *

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Côr Tônteg Côr Tônteg 07:30 - 20:30 PM 17/04/2023 12 £10.00 Troi lan / Just turn up
Llun / Monday Hanes Cymru (sesiwnau dwyethiog) History of Wales (Bilingual sessons) 18:00 - 20:00 PM 09/05/2023 8 £40 Ymrestru yma / Enrol here
Llun / Monday Grŵp cwiltio Quilting group 9:30 - 12:00 PM 18/04/2023 13 £25 Ymrestru yma / Enrol here
Gwau â gwên Knit and Knatter 10:00 - 11:30 AM 18/04/2023 Wyth/Wkly Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 7:30 - 8:30 PM 10/01/2023 11 Am Ddim / Free Dim ond troi i fyny / Just turn up
Clwb camera Olwg Olwg Camera Club 09:30 ddechrau / meet 18/04/2023 13 £15 Gary - 07800735241
Shiny Happy People  "Mae gennych chi Ffrind" Shiny Happy People "You've Got a Friend" 11:00 - 13:00 PM 19/04/2023 Wyth/Wkly TBC shinyhappypeoplecardiff@gmail.com
Grwp Iwcs Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30 - 6:30 PM 19/04/2023 10 £40.00 Ymrestru yma / Enrol here
Iau / Thursday Côr Cymunedol Can Taf Can Taf Community Choir 7:15 - 9:00 PM 12/01/2023 11 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 

* Vocational Training / Vocational Training *

Hyfforddiant Galwedigaethol Vocational Training Amser : Time Dyddiad : Date Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru : How to enrol
Gwener / Friday Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo (Lefel 2) Level 2 Food Safety in Catering 9:30 - 4:30 PM 19/05/2023 1 £30.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
Cymorth Cyntaf Brys (Lefel 3) Emergency First Aid (Level 3) 9:30 - 4:30 PM 26/05/2023 1 £45.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation