Cyrsiau ::: Courses

Dewiswch Gategori : Select a Category 

* Celf a Chrefft : Arts and Craft *

* Technoleg Gwybodaeth / Information Technology *

* Trwy gyfrwyng y Gymraeg : Through the medium of Welsh *

* Iechyd a Ffitrwydd : Fitness and Health *

Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People *

* Ieithoedd : Languages *

Diddordebau Eraill / Other Interests *

 

Cofrestrwch nawr ::: Enrol now

 

Celf a Chrefft Arts and Crafts Amser / Time Dyddiad / Date Wyth / Wks Cost / Cost Sut i Ymrestru / How to enrol
Llun / Monday 'Fi o Hyd' Cefnogaeth Dementia 'Still me' Dementia support group 10:00 - 12:00 AM 05-09-22 15 TBC Ymrestru / Enrol
Grwp Gweno Sewing group 10:00 - 12:00 PM 05-09-22 15 £75 Ymrestru / Enrol
Trefnu Blodau Flower Arrrnaging 2:30 - 4:30 PM 03-10-22 8 £56 Ymrestru / Enrol
Trefnu Blodau Flower Arranging 4:45 - 6:45 PM 03-10-22 8 £56.00 Ymrestru / Enrol
Grwp Ffeltio Felting Group 6:30 - 8:30 PM 05-09-22 14 £5.00 Ses/Ses Ymrestru / Enrol
Mawrth / Tuesday Grŵp Camera Garth Garth Camera Club 9:00 - 11:00 AM 06-09-22 14 £15.00 Ymrestru / Enrol
Grŵp Gymunedol Cwiltio Quilting Community Group 9:30 - 12:00 PM 06-09-22 15 £25.00 Ymrestru / Enrol
Peintio Dyfrliw Watercolour Painting 6:30 - 8:30 PM 06-09-22 6 £40.00 Ymrestru / Enrol
Mercher / Wednesday Celf – Arluno drwy arsylwi Art Class - drawing from direct observation 10.00 - 12.00 AM 21-09-22 12 Prisiau’n amrywio / Prices vary www.adultlearning.wales
Anrhegion wedi'u gwneud â llaw ar gyfer y Nadolig Handmade Gifts for Christmas 12:00 - 2:00 PM 28-09-22 18 Am ddim / Free Ymrestru / Enrol
Grŵp Brodwaith Embroidery Group 1:00 - 4:00 PM 07-09-22 15 £30.00 Ymrestru / Enrol
Iau / Thursday Peintio Olew ac Acrylig Oil and Acrylic Painting 1:00 - 3:00 PM 08-09-22 6 £40.00 Ymrestru / Enrol
Grŵp Gwnio Sewing Group 6:30 - 8:30 PM 08-09-22 15 £75.00 Ymrestru / Enrol
Blas ar Ymdoddi Gwydr Glass Fusing Taster Day 10:00 - 4:00 PM 30-09-22 1 £115.00 www.catherinedunstanglass.co.uk
Gwener / Friday Diwrnod Addurniadau Nadolig Ymdoddi Gwydr Fused Glass Christmas Decorations Day 10:00 - 4:00 PM 28-11-22 1 £115.00 www.catherinedunstanglass.co.uk
Diwrnod Addurniadau Nadolig Ymdoddi Gwydr Fused Glass Christmas Decorations Day 10:00 - 4:00 PM 25-11-22 1 £115.00 www.catherinedunstanglass.co.uk
Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr (Dechreuwyr pur yn Unig) Computers for Beginners (Complete Beginners Only) 9:30 - 12:00 PM 26-09-22 12 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Rhyngrwyd ac Ebost (Yn ol i'r pethau sylfaenol) Internet and Email (Back to Basics) 12:30 - 3:00 PM 26-09-22 12 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Mawth / Tuesday Mynd a'ch sgiliau TG newydd i'r lefel nesaf Taking your new IT Skills to the next level 1:00 - 3:30 PM 27-09-22 12 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Mercher / Wednesday * ICDL *ICDL Core 6:00 - 8:00 PM 28-09-22 33 £324.00 Ymrestru / Enrol
ICDL Pellach ICDL Advanced 8:00 - 9:00 PM 28-09-22 33 £86.00 Ymrestru / Enrol
Iau / Thursday iPads yn unig iPads only 9:30 - 12:00 PM 29-09-22 12 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs
*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course

 

Trwy gyfrwng y Gymraeg Through the medium of Welsh Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mawrth / Tuesday Golwg ar Gymru Golwg ar Gymru 9:30 - 11:00 AM 20-09-22 8 £35 Ymrestru / Enrol
Mercher / Wednesday Mwynhau Llenyddiaeth Mwynhau Llenyddiaeth 10:00 - 12:00 PM 05-10-22 6 £35 Ymrestru / Enrol
Iechyd a Ffitrwydd Fitness and Health Amser: Time Dechrau: Start Wyth Wkly Cost: Cost Sut i Ymrestru How to Enrol
Llun / Monday Dawnsio Llinell Line Dancing 1:30 - 3:00 PM 05-09-22 Wyth Wkly £6.00 Ses/Ses Linda - 02920 551996
Ioga (Dwyieithog) Yoga (Bilingual Sessions) 6:00 - 7:00 PM 05-09-22 5 £6.00 Ses/Ses amandapowellyoga.co.uk/cymraeg
Mawrth / Tuesday Yang Style Tai Chi i Dechreuwyr Yang Style Tai Chi Beginners 10:00 - 11:30 AM 13-09-22 Wyth Wkly £40.00 Keith - 01873 831241 keithewers@btopenworld.com
Mercher / Wednesday Ioga Beichiogrwydd Pregnancy Yoga 7:30 - 8:30 PM 07-09-22 5 £9.00 Ses/Ses Michelle – 07861873588 pbbwales@gmail.com
Gwener / Friday Tai Chi Qigong I ddechreuwyr Tai Chi Qigong Beginners 9:30 - 10:30 AM 16-09-22 5 £40.00 Keith - 01873 831241 keithewers@btopenworld.com
Triple Spiral Qigong I ddechreuwyr Triple Spiral Qigong Beginners 10:30 - 11:30 AM 16-09-22

Plant a Phobl Ifanc/ Children and young people

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Traed Bach (o dan 18 mis oed) Parent & toddler - learning Welsh through play (age 0 -18 months) 1:30 - 3:00 PM 05-09-22 15 £30.00 Ymrestru / Enrol
Mercher / Wednesday Traed Mawr  (rhwng 18 – 36 mis oed) Parent & toddler - learning Welsh through play (age 18-36 months) 1:30 - 3:00 PM 07-09-22 15 £30.00 Ymrestru / Enrol
Iau / Thursday Grŵp Pêl-droed (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 - 10:00 AM 08-09-22 15 £29.00 Mis /Month Karina – 07740867289  kmiles@littlekickers.co.uk Littlekickers.co.uk
Grŵp Pêl-droed (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10 AM
Taluno babi Baby Massage 02.00 - 03.00 PM 08-09-22 15 Am Ddim / Free Sherri – 07456599023 Cymraegiblant
Dawns Balê, Tap a Modern (Oed 5+) Ballet, Tap and Modern Dance (age 5+) 4.00 - 5.20 PM 07-09-22 £7 (1st  Ses / ses  am ddim / free) Sarah – 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Clwb Drama (Oed 7 - 12) Drama Club (Age 7 - 12) 6:00 - 7:30 PM 08-09-22 15 £40.00 Ymrestru / Enrol
Gwener / Friday Clwb Ffrangeg (Oed 4 - 7) French Club (Age 4 - 7) 3:30 - 4:15 PM 09-09-22 15 £37.50 Ymrestru / Enrol
Ysgol Berfformio Arius (4-10 oed) Arius School of Performing Arts (Age 4-10) 4:30 - 6:30 PM 09-09-22 14 Prisiau’n amrywio / Prices vary Steve - 01443 206708 / aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (10-18 oed) Arius School of Performing Arts (age 10-18) 5:30 - 7:30 PM

Iethoedd : Languages

Ieithoedd Languages Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Ffrangeg Sgwrsio - uwch French Conversation - advanced 10:30 - 11:30 AM 05-09-22 15 TBC Ymrestru / Enrol
Almaeneg - Dechreuwyr German - Beginners Level 1:00 - 3:00 PM 12-09-22 10 £81.00 Ymrestru / Enrol
Dechreuwyr Saesneg - Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill Beginners English - English for Speakers of Other Languages 5.00 - 7.00 PM 19-09-22 8 Prisiau’n amrywio / Prices vary www.adultlearning.wales
Iau / Thursday Almaeneg - Canolradd German - Intermediate level 1:00 - 3:00 PM 08-09-22 10 £81.00 Ymrestru / Enrol

Diddordebau Eraill / Other Interests

Diddordebau Eraill Other Interests Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Llun / Monday Iaith Arwyddo (Dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 11:00 - 12:00 PM 26-09-22 33 Am ddim / Free Ymrestru / Enrol
Iaith Arwyddo (Dechreuwyr) Sign Language (Beginners) 2:00 - 3:00 PM 26-09-22 33 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Super Choir Super Choir 7.00 - 8.00 PM 05-Seo-22 Wyth / Wkly Am Ddim / Free www.wearesuperchoir.com
Mawrth / Tuesday Grŵp Camera Olwg Garth Camera Club Cwrdd am / Meet at 9.30 AM 07-09-22 15 £15 Colin – 01443 202430
Gŵau a Gŵen Knit and natter 10:00 - 11:30 AM 06-09-22 Grŵp cymdeithasol anffurfiol - dewch draw i gael clonc, nid yw gwau yn hanfodol Informal social group – come along for a natter, knit not essential
Hanes Cymru Welsh History 10:00 - 12:00 PM 20-09-22 8 Prisiau’n amrywlo / Prices vary www.adultlearning.wales
Mercher / Wednesday Uwchgylchu Dillad Upcycling Clothes 9:30 - 11:30 AM 28-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Grŵp Camera Olwg Olwg Camera Club Cwrdd am / Meet at 9.30 am 07-09-22 15 £10 Gary – 07800735241
Grŵp Ukulele Garth Olwg Garth Olwg Ukulele Group 5:30 - 6:30 PM 07-09-22 15 £40.00 Ymrestru / Enrol
Gwerthfawrogi i llenyddiaeth An Appreciation of Literature 6:00 - 8:00 PM 28-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Gitar i ddechreuwyr Guitar Beginners 6.30 - 8.30 PM 14-09-22 7 £70 Ymrestru / Enrol
Band Samba Samba Band 8:00 - 9:00 PM 07-09-22 15 £15.00 musicservice@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Iau / Thursday Hanes Teulu Family History 10:00 - 12:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Gwella'ch Sgiliau Chwarae Gitar Guitar Improvers 4:00 - 6:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Ysgrifennu Creadigol Creative Writing 6:00 - 8:00 PM 29-09-22 18 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Trawsnewid Personol Personal Transformation 6:30 - 7:30 PM 05-09-22 4 £37.00 Ymrestru / Enrol
Côr cymunedd Can Taf Can Taf Community Choir 7:15 - 9:00 PM 08-09-22 15 £10.00 musicservice@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Gwener / Friday Diogelwch Bwyd yn y Maes Arlwyo (Lefel 2) Food Safety in Catering (Level 2) 9:00 - 4:30 PM 04-11-22 1 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
"Amdanaf Fi" (Meddwl iach/corff iach) "All About Me" (A Healthy Mind a Healthy Body) 9:30 - 12:30 PM 14-10-22 3 Am Ddim / Free Ymrestru / Enrol
Garddio – hadu, potio, a basgedi Gardening – seeding, potting, and baskets. 10:00 - 12:00 PM 09-09-22 5 £65.00 Ymrestru / Enrol
Garddio – hadu, potio, a basgedi Gardening – seeding, potting, and baskets 10:00 - 12:00 PM 04-11-22 5 £65.00 Ymrestru / Enrol