Amdanom ni ::: About us


Agorodd y Ganolfan Dysgu Gydol Oes ym mis Medi 2006. Mae’n rhan o Gampws Cymunedol Gartholwg, datblygiad o sawl miliwn ym Mhentre’r Eglwys. Dyma rannau eraill y Campws:

•Ysgol Gyfun Gartholwg (Adeilad newydd yn lle Ysgol Gyfun Rhydfelen)
•Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg
•Meithrinfa Garth Olwg
•Llyfrgell Gymunedol Pentre’r Eglwys
•Canolfan Ieuenctid Gartholwg

Beth gall y Ganolfan gynnig i mi?

gartholwg_original1_cropped_lightenMae gan y Ganolfan rhywbeth i gynnig i bawb. Cynhelir amrywiaeth o gyrsiau i bobl o bob oed a chefndir yn ystod y dydd a’r nos. Gallwch fentro ar gyrsiau gwneud cardiau, ffotograffiaeth a chyfrifidauron. Beth am geisio dysgu iaith neu fynychu cwrs aromatherapi? Am fanylion pellach gallwch alw draw i’r Ganolfan neu ddychwelyd y daflen gofrestu sy’n rhan o’r pecyn hwn.

 

 

 

Mae’r Ganolfan yn cynnwys:

•Ystafelloedd dysgu
•Ystafelloedd serameg, celf a dylunio
•Theatr
•Stiwdio ddawns
•Ystafell achlysuron gan gynnwys cegin a bar
•Ystafell gyfrifiaduron
•Gwegaffi

Oriau Agor*:

Llun – Iau 9:00am – 9:30pm
Gwener 9:00am – 7:30pm

* heb law bod digwyddiad ymlaen a fyddai’n golygu ein bod ar agor yn hwyrach.

Ein Gwefan

Crewyd y wefan hon gan Ganolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg ac mae’n cynnwys gwybodaeth am holl gyrsiau’r Ganolfan, gweithgareddau’r flwyddyn, y cyfleusterau ar gael a manylion ar sut i gysylltu â ni.

Cynlluniwyd a chynhelir y wefan yn fewnol.

Polisi Ad-Daliadau Digwyddiadau

 

Derbynnir tocynnau i ailwerthu ar yr amod y bydd tocynnau heb eu gwerthu gan Garth Olwg yn cael eu gwerthu yn gyntaf. Nid yw Garth Olwg yn gallu gwarantu y bydd y tocynnau a ddychwelir yn gallu cael eu hail werthu. Bydd rhaid dychwelyd tocynnau gwreiddiol i’r Swyddfa Docynnau cyn bod Garth Olwg yn gallu cynnig ail werthu nhw. Os bydd Garth Olwg yn llwyddo i werthu’r tocynnau a ddychwelwyd yn llwyddiannus, yna bydd gan y cwsmer hawl i gael ad-daliad.

 

Pe bai perfformiad / sioe / digwyddiad yn cael eu canslo bydd ad-daliadau llawn ar gael i’r cwsmer.


 

The Lifelong Learning Centre opened in September 2006. It is part of Gartholwg Community Campus, a multi-million pound development at Church Village, that also includes:

•Ysgol Gyfun Gartholwg (replacement school for Ysgol Gyfun Rhydfelen)
•Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg
•Garth Olwg Nursery
•Church Village Community Library
•Gartholwg Youth Centre

gartholwg_original1_cropped_lighten

What can the Centre offer?

The Centre has something for everybody. A variety of courses are held during the day and evening aimed at people of all ages and background. You can venture on a language course, card making, photography, computing and aromatherapy amongst others. A full list of courses is available on this web site. You can also contact the Centre or even register for a regular update on forthcoming courses and events.

 

The Centre has:

•Teaching rooms
•Ceramic, art and design rooms
•Theatre
•Dance studio
•Events room with bar and kitchen inclusive
•IT suite
•Cyber Cafe

Opening Hours*:

Monday – Thursday 9:00am – 9:30pm
Friday 9:00am – 7:30pm

*unless certain events are taking place in which case the Centre may be open later.

Our Web site

This web site has has been produced by the Gartholwg Lifelong Learning Centre and contains information on all courses available at the Centre, the events planned for the coming year, the facilities on offer and how to contact us to arrange use of the Centre.

This web site has been designed and is maintained in-house.

Our Event Refunds Policy

Tickets will be accepted to offer for re-sale on the strict understanding that Garth Olwg’s unsold tickets will be sold first. This re-sale service is offered subject to your acceptance that Garth Olwg does not guarantee that any ticket offered for re-sale will find a new purchaser. This service is only available if the original tickets are first returned to the Box Office. If Garth Olwg successfully sell the returned tickets the customer will then be entitled to a refund.

 

In the event of a cancellation of a performance/show/event full refunds will be available to the customer.