Polisi Data ::: Data Policy

Beth ydyn ni’n gwneud gyda’ch data chi?

Rydyn ni’n ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac i roi gwybod sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n cadw eich data yn breifat, a sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol i gynnig gwasanaethau i chi, ewch i www.rctcbc.gov.uk/HysbysiadPreifatrwyddGwasanaeth a’n tudalennau www.rctcbc.gov.uk/diogeludata

 


 

 

What do we do with your data?

 

The Council is committed to keeping your personal information safe and secure and keeping you informed about how we use your information. To learn about how your privacy is protected and how and why we use your personal information to provide you with services, please visit our service privacy notice here www.rctcbc.gov.uk/serviceprivacynotice and the Councils data protection pages here www.rctcbc.gov.uk/dataprotection.

 

Protecting Data