Parti Ponty @ Garth Olwg

Parti Ponty!13/07/2019

10-4pm

Am Ddim | Free

 

 

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty yn nhref Mhontypridd llynedd bydd yr wyl yn adleoli i Gampws Garth Olwg eleni. Dewch i fwynhau diwrnod llawn hwyl a sbri i bawb o bob oed:

Gweithgareddau i Blant * Mei Gwynedd *   Mabli Tudur  *  Martyn Geraint  *  Cor yr Einion  *  Parti’r Efail  *  Stondinau bwyd  *  Crefftwyr  *  Chwaraeon yr Urdd  *  Siaradwyr gwadd  *  Gai Toms a’r Band  Bro Taf  *  Sioe Mewn Cymeriad  * Grwp Iwcs Garth Olwg  *  Ysgolion lleol  * Sesiynau Stori  *  Bar a Chaffi  * Gweithgareddau i Ddysgwyr Cymraeg  * Gwasanaeth Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Following the success of Parti Ponty in Pontypridd town centre last year the festival is relocating this year to the Garth Olwg campus. Come along and enjoy a fun filled day suitable for all ages.

Children’s activities* Mei Gwynedd *   Mabli Tudur  *  Martyn Geraint  *  Cor yr Einion Choir  *  Parti’r Efail  *  Food Stalls  *  Crafters  *  Urdd Sports  *  Guest speakers *  Gai Toms band *  Bro Taf  *  Children’s drama  * Garth Olwg Ukulele Group  *  Local Schools  * Storytelling Sessions  *  Bar + Cafe  * Activities for Welsh Learners  * Rhondda Cynon Taf Youth Service