Plant a Phobl Ifanc : Children and Young People

Plant a Phobl Ifanc Children and Young People Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Adran Bro Taf Adran Bro Taf 17:00 - 21:00pm 09/01/2024 Wyth / Wkly £10 Troi lan / Turn up
Mercher / Wednesday Lilbeats - Dosbarth dawns i blant Lilbeats - Children's dance class 9:30 - 10:30am 10/01/2024 Wyth / Wkly £6.50 Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Iau / Thursday Little Kickers (Oed 1.5 - 2.5) Little Kickers (1.5 - 2.5 years) 9:30 - 10:00am 11/01/24 Wyth / Wkly £29.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Little Kickers (Oed 2.5 - 3.5) Little Kickers (2.5 - 3.5 years) 10:10 - 11:10am 11/01/2024 Wyth / Wkly £29.00 mis / month Karina – 07740867289 / kmiles@littlekickers.co.uk / Littlekickers.co.uk/find-a-course
Ioga ôl-enedigol, Ioga Babanod a Thylino Babanod Postnatal Yoga, Baby Yoga & Baby Massage 10:30 - 11:30pm 11/01/2024 6 £45 Michelle - 07861873588 / pbbwales@gmail.com
Bale, tap a dawns modern (oed 5+) Ballet, tap and modern dance (age 5+) 16:00 - 17:30pm 11/01/2024 Wyth / Wkly £7.50 Ses/Ses Sarah - 07872 488714 sarah@theskdanceacademy.co.uk
Clwb drama (7 - 12 oed) Drama club (age 7 - 12) 18:00 - 19:30pm 19/01/24 10 £50 Ymrestru yma / Enrol here
Gwener / Friday Ysgol Berfformio Arius (Der iBl6) Arius School of Performing Arts (Rec to Yr 6) 16:30 - 18:30pm 12/01/24 Wyth / Wkly Prisiau'n amrywio / Prices vary Arius: Music, Drama and Dance (Year 2-5) aspa@ariusmusic.co.uk
Ysgol Berfformio Arius (Bl 7 i13) Arius School of Performing Arts (Yr7 to yr13) 18:30 - 19:30pm 12/01/24 Wyth / Wkly