Technoleg Gwybodaeth / Information Technology

Technoleg Gwybodaeth Information Technology Amser: Time Dechrau: Start Wyth: Wks Cost: Cost Sut i Ymrestru: How to Enrol
Mercher / Wednesday Photoshop (Dechreuwyr) Photoshop (Beginners) 12:30 PM 2:30 PM 11/01/2023 3 £27.00 Ymrestru yma / Enrol here
ICDL ICDL 6:00 PM 8:00 PM 18/01/2023 33 £324.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation
ICDL Pellach ICDL Advanced 8:00 PM 9:00 PM 18/01/2023 20 £86.00 www.rctcbc.gov.uk/adulteducation

*Gellir talu ECDL mewn 3 rhanddaliad o £108 wedi’u gwasgaru ar draws hyd y cwrs

*ECDL payment can be made in 3 instalments of £108 spread across the length of the course